Adatvédelmi szabályzat

A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.  Ezek csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Hatályos: 2018. május 25-től

Maradjon velem kapcsolatban a GDPR után is!

Tudta, hogy hamarosan életbe lép az Európai Unió új adatvédelmi rendelete (a GDPR)? Biztosan hallott már róla, de hadd adjunk Önnek rövid áttekintést arról, mit jelent ez majd Önnek.

Átlátható adatvédelem

A Biobogyó 2013 Bt., mint Csanádi Anita Mária Személyi edző azon dolgozom, hogy napról napra többet nyújthassak vendégeimnek. Az ügyfeleim által megadott személyes adatok kezelése kiemelt fontosságú része ennek a munkámnak. Nagyon komolyan veszem a magánszféra védelmét, és elkötelezett vagyok az Ön személyes adatainak és magánszférájának tiszteletben tartása iránt, hiszen érdekünk, hogy minden cselekvésemnek az ügyfeleim álljanak a középpontjában.

Szeretném Önt biztosítani arról, hogy nálunk a személyes adatai biztonságban vannak.

Célom, hogy átlátható legyek ügyfeleim számára.

Biztosítom számukra, hogy tisztában legyenek a személyes adataik felhasználásáról annak érdekében, hogy még jobb és személyre szabottabb szolgáltatásokat nyújthassak számukra. Ez biztosítja azt, hogy 2018. május 25-ét követően is kapcsolatban maradhassak Önnel.

1. A BIOBOGYÓ 2013 Bt. (továbbiakban: Csanádi Anita) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről. (átláthatóvá tegye személyes adatkezeléseit) 

1.1. Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy

 • mi jogosítja fel Csanádi Anitát az adatok kezelésére (jogalap),
 • milyen adatokat kezelünk,
 • milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel (adatkezelés célja),
 • mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama),
 • veszünk-e igénybe adatfeldolgozót,
 • kik ismerhetik meg az adatokat,
 • az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak,
 • milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.

 

Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg. Csanádi Anita, mint személyi edző esetében sok célból kezeljük az adatokat. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a szolgáltatásinkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt az ügyfeleink elvárják.

Mivel az érintettek valamely szolgáltatásomat veszik igénybe,így szükséges, hogy a jövőbeni és folyamatos kommunikáció és kapcsolattartás céljából a szükséges adatokat megossza a személyi edzőjével.

Fontosnak tartjuk felhívni Csanádi Anita személyi edző részére adatot megadó személyek (adatközlők) figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2. ADATKEZELŐ

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Biobogyó 2013 Bt az adatkezelő.

Elérhetőségeink:

 • Nevünk: Biobogyó 2013 Bt..
 • Levélben:6723. Szeged Pille u.28..
 • E-mailben: szemelyiedzesanita@gmail.com
 • Telefonon:+36 70 342 8526 + 36 70 270 3726
 • Személyesen:6724 Szeged Római krt 23. DiamonD Fitness és Egészségközpont

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.szemelyiedzesanita.hu honlapon az Adatvédelem menüpont alatt.

3. Adatkezelés

e-mail küldés vagy telefonon való bejelentkezés valamely szolgáltatás igénybevételéhez, papír alapon tárolt adatok.

3.1. Mi jogosítja fel a Biobogyó 2013. BT. az adatok kezelésére?

A hozzám forduló vendégek, kliensek saját maguk, önszántukból jelentkeznek és a saját céljaik elérése érdekében várják a visszajelzést, információ nyújtást és ,mind fizikai-lelki támogatást.

 • az érintettek hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy a saját személyes adatát megadja Csanádi Anitának azzal a céllal, hogy személyedzői kötelességét maximális hatékonysággal tudja végezni, az igényelt hírleveleket megkapja, a rendszer üzeneteket fogadni tudja [a GDPR alapján hozzájárulással)
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

3.2. Milyen adatokat kezelünk?

ADAT MILYEN CÉLBÓL
Érintett neve A személyes kapcsolattartás céljából
Érintett címe A személlyel történő kapcsolattartás, esetleges pénzügyi elmaradás céljából való megkeresés
Kiszállítási cím Étel megrendeléshez, kiszállításához
E-mail címe Regisztrációhoz
Hozzátartozó telefonszáma Váratlan rosszullét, haláleset céljából
Telefonszáma kapcsolattartás, időpont egyeztetések, lemondások céljából
Testzsír, BMI, Zsigeri zsír, Kalória,körtérfogati mérések,izomtömeg adatok hatékonyság, visszaellenőrzés, motiváció céljából a kliens céljai miatt
Facebook, Instagram, Messenger motiváció, gyors kommunikáció és elérhetőség céljából

 

3.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • A weboldalon, semmilyen magán jellegű adatot nem tárolunk
 • papír alapon, a fent felsorolt adatokat a közös munka és az elért eredmények, célok szempontjából magához a munkavégzéshez szükséges adatokat elzárva, külön helyen tárolom.
 • A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése. KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.

3.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama szól egyrészt arra az esetre, amikor is mint érintett megrendelő elkezdi a közös edzést vagy egyéb szolgáltatást, ebben az esetben a megőrzési idő addig szól, amíg a megrendelő nem kéri a törlését, vagy ameddig a cég működik. A számlákhoz tartozó személyes adatok tekintetében a megőrzési idő 8 év, amelyet a számvitelről szóló törvény ír elő.

3.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Nem

3.6. Történik-e adattovábbítás?

A bankkártyás és ún. Szép kártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé.

Fizetési szolgáltatók:

 • K and H Bank 6720 Szeged, Széchenyi Tér 9. telefon.:(+36)62 560 200

3.7. Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Biobogyó Bt és azon belül Csanádi Anita Mária Személyi edző a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk.

Törvényi kötelezettségünk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg más jogszabály által felhatalmazott szervnek megkeresésükre adatokat szolgáltassunk, vagy azokhoz hozzáférést engedjünk. Kötelesek vagyunk együttműködni a bűncselekmények megelőzésére és felderítésére, valamint a titkos információgyűjtésre szakosodott szervekkel.

A Biobogyó 2013 Bt, ezen szervek részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölték személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad vagy azokhoz olyan mértékben enged hozzáférést, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a NAIH-86843/2015. számon megtörtént – „weboldal üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, weboldalon történő regisztráció, vásárlás, számla kiállítása, megrendelők nyilvántartása, megkülönböztetése. a megrendelések teljesítése, a folyamat dokumentálása, kapcsolattartás megnevezésű adatkezelés” – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján

.

Milyen célból kezeljük az adatokat?

 • A papír alapú állapotfelmérő és megbízási szerződés segítségével a kiválasztott szolgáltatást, és az érintettek elérése érdekében, esetleges hírlevelek , Facebook és Messenger üzenetek kiküldése. Az adatokat azért kell kezelnünk, hogy a megfelelő szolgáltatást esetleges változásokat, újdonságokat a kliens részére el tudjuk juttatni.
 • A különböző állami szervek adatszolgáltatási kéréseinek teljesítése. KSH, NAV jelentésekhez továbbítások.

 Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatok kezelésének időtartama szól a megrendelői adatok tekintetében az utolsó papír alapú rendeléstől számított 5 év, a vásárlások adatai tekintetében a Számviteli törvény alapján nyolc év.

 Történik-e adattovábbítás?

A bankkártyás és ún. Szép kártyás fizetési módozat választása esetén adattovábbítás történik a fizetési szolgáltatók felé.

.

 

 

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Az Ön jogai:

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen az adatvédelem által biztosított érintetti jogaival. Ennek érdekében az alábbiakban a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, hogy milyen adatvédelmi jogokkal élhet a ránk bízott adataival kapcsolatban.

 A hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokról van szó.

 Az adatokhoz való hozzáférés joga: Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.

 

 1. A tájékoztatás során a következő információkat adjuk:
 • mi az adatkezelés célja,
 • milyen személyes adatok érintettek,
 • kik a továbbított adatok címzettjei,
 • kérheti az adatok helyesbítését, törlését, korlátozását és tiltakozhat az adatkezelés ellen,
 • mennyi a tárolási időtartam,
 • ha 3. személytől szereztük az adatokat, joga van minden ezzel kapcsolatos információra.

5.1. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére a Biobogyó 2013 Bt indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, javítsa a pontatlan adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését kérje.

5.2. A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes adatait, amennyiben:

 • A továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
 • Ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
 • Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
 • ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

5.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos adatkezelési tevékenységeink korlátozását. A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő adatkezelés jogalapját.

 

5.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

5.5.Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

5.6. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

5.7. Hol érhetem el a személyi edzőmet, amennyiben a jogaimmal szeretnék élni?

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

Nevünk: Biobogyó 2013 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt..
Levélben:6723 Szeged, Pille utca 28.
E-mailben:szemelyiedzesanita @gmail.com
Telefonon: +36 70 342 8526
.